#اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته تامین اجتماعی را آزاد کنید

کارگر بازنشسته #اسماعیل گرامی ۱۵ ماه( حدود ۵۰۰ روز ) است که در زندان تهران بزرگ دربند می باشد! جرم ایشان مطالبه گری وخواهان افزایش حقوق طبق تورم که همانا اجرای قوانین هست، بوده است

مسئولین ناکارآمد برای آنکه تن به اجرای قوانین ندهند با ابزار سرکوب وفشار سعی کردند بازنشستگان را به عقب نشینی وادار کنند و اقدام به بازداشت #اسماعیل گرامی کردند ، نه تنها بازنشستگان سکوت نکردند بلکه دراین مدت بجز یکشنبه های اعتراضی در روزهای دیگر هم بازنشستگان همچنان درکف خیابان حضور دارند و فریاد “حقوق طبق تورم ” وتاحق خود نگیریم /ازپای نمی نشینیم را سردادند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ضمن خواستار آزادی این کارگر بازنشسته فعال لازم میداند با توجه به مطالبات بازنشستگان که جدا از مطالبه گری #اسماعیل گرامی نبوده، پرونده را بازنگری وحکم برائت ایشان را صادر کنند و بیش از این به خاطر جرم نکرده شرایط زندان را بر این کارگر ۶۷ ساله بازنشسته تحمیل نکنند.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و_حومه

t.me/vahedsyndica‏
https://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *