اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در باره راه اندازی سایت جدید

با سلام؛

احتراماً به آگاهی همکاران گرامی شرکت واحد و همه‌ی کارگران و سازمان‌های بین‌المللی کارگری و سندیکاها و دوست‌داران جنبش سندیکایی و کوشندگانِ راستین حقوق کارگری و اجتماعی و دیگر نهادها می‌رساند، به‌دلیل نارضایتی عمومی اعضای سندیکا از کارکردِ وب‌سایتِ قبلیِ سندیکا و ردِّ درخواست‌های مکررِ جمعی مبنی بر تحویل سایت و نادیده انگاشتنِ این اراده‌ی جمعی، به‌ناچار اعضای سندیکا در چند ماه گذشته در نشست‌ها و گفتگوها و بررسی‌های طولانی و همه‌جانبه‌ی مکتوب‌شده، بر پایه‌ی روش رای‌گیری و خردِ جمعی، بدون رای مخالف و تنها با یک رأی سفید، به‌اتفاق آرا حمایت خود را از سایت قبلی قطع کرده و هر گونه همکاری با آن را پایان داده اند و موافقت خود را با راه‌اندازی ایمیل و وب‌سایت جدید سندیکا که هم‌اکنون بیننده‌ی آن هستید، اعلام نمودند.

سندیکا تلاش پیگیر دارد همراه با دفاع از حقوق همکارانِ زحمتکش و حقوقِ عمومی کارگران با استفاده از راهنمایی، همیاری، پیشنهادها و انتقادهای این عزیزان به مرورِ زمان، کارایی وب‌سایت جدید سندیکای کارگران شرکت واحد را بهتر و بهتر نماید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مرداد ماه ۹۳

لینک مطلب