اولین روز اعتصاب غذای رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد امروز ۲۳خرداد در اعتراض به پرونده سازی و بازداشت غیر قانونی، بازجویی های متعدد و طولانی ، تهدیدهای بازجو و عدم رسیدگی پزشکی و شرایط نامناسب بند ۲۰۹ زندان اوین که تعداد زندانیان چندین برابر ظرفیت اتاق میباشد. #رضاشهابی #کارگرزندانیآزادباید_گردد

t.me/vahedsyndica
@pvsyndica
@vahedsyndica ارتباط با سندیکا
https://instagram.com/stories/vahedsyndica
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *