کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی کارگران بازداشتی در آستانه اول ماه مه شدند

images (4)

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(ituc) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل(itf) خواستار آزادی کارگران بازداشتی در آستانه اول ماه مه شدند.

به : آیت الله سید علی خامنه ای،

دفتر رهبر جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شهید کشور دوست، تهران، جمهوری اسلامی ایران
از: شارون بارو، دبیرکل، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری
استفان کاتن، دبیر کل، فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل

۳۰ آوریل ۲۰۱۵

آیت الله خامنه ای،

ما این نامه را به عنوان یک مسئله فوری به شما می نویسیم که در مورد دستگیری و حبس داود رضوی و ابراهیم مددی در روز گذشته و همچنین دستگیری و حبس محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در طی این هفته، سئوال کنیم.

برای ما غیرقابل تصور است است که این آقایان یک بار دیگر به خاطر انجام فعالیتهای قانونی و مشروع اتحادیه ای شان مورد آزار قرار گرفته اند.

در مورد پرونده ابراهیم مددی، دستگیری اخیر او حرکت دیگری است در ادامه ی یک کمپین طولانی و شرم آور آزار و اذیت که هر چه بیشتر به نظر تلاشی می رسد مصمم و عناد آمیز برای رنج دادن و آسیب رساندن به وی.

بنابراین ما از شما می خواهیم که شرایطی که منجر به این دستگیریهای اخیر شده را مورد بررسی قرار دهید و برای تغییر و برگرداندن آن دخالت کنید.

ارادتمند شما

شارون بارو، دبیرکل، آی تی یو سی (کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری)
استفان کاتن، دبیرکل، آی تی اف (فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل)

رونوشت: رئیس جمهور روحانی

 To: Ayatollah Sayed Ali Khamenei

The Office of the Supreme Leader Islamic Republic
Street- End of Shaid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran

From: Sharan Burrow, General Secretary, ITUC

Stephen Cotton, General Secretary, ITF

 ۳۰ April 2015

 Ayatollah Khamenei,

 We are writing to you as a matter of urgency to question the reported arrest and incarceration yesterday of Davood Razavi and Ebrahim Madadi, and, earlier this week, of Mahmoud Salehi and Osman Ismaili, of the Coordinating Committee to Help Form Workers’ Organizations.

 We find it inconceivable that these men are once again the target of persecution for the exercise of their legal and rightful trade union activities. In the case of Ebrahim Madadi this latest detention is yet another move in a long and inglorious campaign of persecution that looks increasingly like a determined and malicious attempt to make him suffer.

 We therefore ask you to investigate the circumstances of these latest arrests and intervene to reverse them.

 Yours faithfully,

 Sharan Burrow, General Secretary, ITUC (International Trade Union Confederation)

 Stephen Cotton, General Secretary, ITF (International Transport Workers’ Federation)

CC: President Rouhani

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *