ای کاش اقدام علیه امنیت کارگران هم اقدام علیه امنیت نظام محسوب می شد!

اوین (2)عکس تعدادی از رانندگان بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد در روز جهانی کارگر که پس از ۸ ساعت از زندان اوین آزاد شدند

پس از ضرب و شتم و دستگیری حدود بیست تن از رانندگان زحمت کش شرکت واحد در روز جهانی کارگرامسال ،درپایانه و میدان آزادی توسط عوامل لباس شخصی بی نام و نشان تحت فرمان پلیس امنیت  ناجا ،و آزادی بی قید و شرط این کارگران پس ازحدود هشت ساعت بازداشت، پانزده تن از دستگیر شدگان با راهنمایی کارشناسان دادگستری علیه نقض امنیت وحقوق خویش، از عوامل لباس شخصی بی نام و نشان پلیس امنیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت بردند. که البته این دادخواهی کارگران مظلوم حکایتی دارداز آن حکایت ها که می دانید!
در مرحله اول در حالیکه ثابت شده، ماموران لباس شخصی ضارب از دستگاه پلیس امنیت بوده و نام و نشان این دستگاه پلیسی و مامورانش برای  مقامات قضایی کاملا شناخته شده می باشد. اما پیوسته از کارگران شاکی، نام و نشان ماموران لباس شخصی را جویا می شدند.
به هر روی ،این پرونده ها هر کدام تاکنون سرنوشتی عجیب ولی باور کردنی به شرح آتی پیدا کردند.
۱- تعدادی از این پرونده ها سر از دادسرای اوین درآورده و تعدادی دیگر از دادسرای خیابان آزادی و چند تای دیگر هم در همان سازمان قضایی نیروهای مسلح که تقریبا در همسایگی پلیس امنیت قرار دارد با آرامش و بدون شتاب! در دست بررسی قضائی ،در انتظاررسیدگی بسر می برند.
۲- پرونده آقای وحید فریدونی از رانندگان سامانه یک اتوبوسرانی که در دادسرای اوین مورد رسیدگی قرار گرفته ، پس از رفت و آمدی چند و بعضی پرسش هاو رفتارهای دلهره آمیز با وی، به بهانه معلوم نبودن اسم و رسم و عدم شناسایی ماموران تحت فرمان پلیس امنیت فعلا سرنوشت نامشخصی دارد.
۳- پرونده آقای علیرضا توسلی راننده شاغل در سامانه پنج نیز در دادسرای اوین با همان روش قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته وباز هم به بهانه معلوم نبودن اسم و رسم و عدم شناسایی ماموران لباس شخصی، آقای علیرضا توسلی را با راهنمایی و ارشاد خاص! به پس گرفتن شکایت تشویق کرده و این پرونده هم همچون پرونده قبلی سرنوشت نا مشخصی پیدا کرده است.
۴- پرونده های رانندگان آقایان محسن حسینی تبار، سید رسول طالب مقدم و علی  پور کرمی از سامانه نه اتوبوسرانی در دادسرای ناحیه ده واقع در خیابان آزادی نزدیک وزارت کار مفتوح و در دست رسیدگی است. خوشبختانه این دادسرا از شرایط ترسناک دادسرای اوین به دور بوده و دل شوره وکورباش و دور باش های آنچنانی ندارد. اما  روندرسیدگی به شکایت کارگران تقریبا از همان الگوی دادسرای اوین پیروی می کند. در اینجا هم بهانه تراشی کرده و به شاکیان گفته  شده است. ماموران پلیس امنیت مورد شکایت، دستور کلی دستگیری افراد را داشته اند ولیکن چون نام ماموران را درشکایت نامه معرفی نکرده اید ،آنها برای ما ناشناس بوده و نام آنها را نمی دانیم! بنابر این بهتر است شکایت خود را پس بگیرید و خود تان را دچار دردسر نکنید! و تلویحا اشاره نمودند انگشت در لانه زنبور نکنید!
با توجه به روند این دادرسی قضائی ملال آور ،کارگران شاکی با خود می گویند ای کاش اقدام علیه امنیت کارگران ستم دیده ،همچون جرائم اقدام علیه امنیت نظام به سرعت برق و باد شامل رسیدگی وصدور حکم محکومیت قرار می گرفت.
حال با همه ی این ناروایی های ذکر شده کارگران ستم دیده جز پی گیری و دادخواهی و حق طلبی چاره دیگری برای خود نیافته و به این راه ادامه می دهند!

لینک مطلب