تجمع اعتراضی و راهپیمایی بزرگ بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل استانداری این شهر امروز ۲۵خرداد ماه .

در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به عدم محاسبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ مصوب شورایعالی دستمزد ، و عدم همسانسازی حقوق، صدهها تن از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز امروز مقابل استانداری اهواز دست به راهپیمایی و تجمع اعتراضی زدند که هم اکنون این اعتراضات ادامه دارد.
با وجود گذشت حدود سه ماه از سال جاری ، افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ مصوب شورایعالی کار هنوز برای بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین ومحاسبه نگردیده است که بازنشستگان در سراسر کشور از ابتدای سال جاری بارها دست به تجمعات اعتراضی زده اند اما گویا گوش شنوایی وجود ندارد.
بازنشستگان اعلام کرده اند تا تحقق تمامی خواسته ها ومطالباتشان دست از این اعتراضات برنخواهند داشت

t.me/vahedsyndica
@pvsyndica
@vahedsyndica ارتباط با سندیکا
https://instagram.com/stories/vahedsyndica
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *