جان دوفعال سندیکایی ویکی از فعالین معلمان درخطر است.

امروز نوزدهم تیرماه بیست وهشت روز است #رضا شهابی در اعتصاب غذا میباشد و نوزده روز از اعتصاب غذای #حسن سعیدی میگذرد و همچنین سیزدهمین روز اعتصاب غذای #محمد علی زحمتکش از فعالین معلمان میگذرد که حال این معلم زندانی وخیم گزارش شده ، همچنین دو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد هم از نظر جسمانی حالشان وخیم گزارش شده و بعلت ملاقات ممنوع بودن خانواده این فعالین زندانی از شرایط جسمانی شان بی اطلاع هستند .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، عواقب هرگونه خطرات جانی برای این سه فعال صنفی زندانی را متوجه مسئولان قضایی میداند و یاد آور میشود حفظ سلامت وجان زندانی به عهده مسئولین قضایی و زندانبان میباشد.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و_حومه

t.me/vahedsyndica‏
https://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *