جان #رضاشهابی و #حسن سعیدی دوفعال سندیکایی درخطر است

🔴ادامه اعتصاب غذای رضا شهابی و حسن سعیدی امروز ۲۴تیرماه به ترتیب در سی وسومین و بیست وچهارمین روز اعتصاب غذا در بند۲۰۹ زندان اوین.

حسن سعیدی از اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد درتماسی تلفنی از بند ۲۰۹ زندان اوین اعلام کرد که از انفرادی به سلولی چهارنفره در بند ۲۰۹ منتقل گردیده و از آنجایی که امروز ۲۴تیرماه این فعال سندیکایی بیست و چهارمین روز است که در اعتصاب غذا میباشد خانوادش یکبار دیگر درخواست خانواده و دوستان و اعضای سندیکا و سندیکا های فرانسوی را مبنی بر پایان دادن به اعتصاب غذا را با ایشان مطرح کردند که آقای سعیدی ضمن تشکر واحترام به همه دوستان و دلسوزان جامعه کارگری اعلام داشتند که به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.

در همین زمینه #رضا شهابی از اعضای هئیت مدیره سندیکا که سومین ماه بازداشتش در بند ۲۰۹ زندان اوین توسط شعبه دوم بازپرسی تمدید گردیده است.
امروز ۲۴ تیرماه ضمن اینکه شصت وشش روز را در بازداشت بسر میبرد، سی وسومین روز اعتصاب غذایش را پشت سر میگذراند .

رضا شهابی دارای بیماری های زمینیه ای میباشد و ادامه اعتصاب غذا میتواند خطرات جسمانی جبران ناپذیری برایش داشته باشد .

این فعال سندیکایی هم پیشتر اعلام‌کرده تا تحقق خواسته ها به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و_حومه

t.me/vahedsyndica‏
https://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *