حذف سازمان یافته کمک های نقدی وغیرنقدی رانندگان و کارگران شرکت واحد از سوی شهرداری و مدیریت ناکارآمد شرکت واحد .

هنوز یک ماه از سخنرانی پروعده وعید جناب زاکانی شهردار تهران در خصوص افزایش بودجه( کمک های نقدی وغیر نقدی) به پرسنل شهرداری نگذشته است که بطور کل مزایای مستمری که رانندگان شرکت واحد سالیان سال از دورهای مدیران قبلی برایشان بطور مستمر واریز میگردید و اگر چه با تاخیر پرداخت میشد اما به هرحال به صورت مرتب این مزایا به کارگران پرداخت میشد.
متاسفانه با ورود مدیریت جدید در چند سال گذشته این مزایا از حالت مستمر بیرون آمده و در چندین ماه گذشته بطور کامل قطع گردیده در صورتیکه شهردار تهران در یک مصاحبه تصویری در رسانه ملی از برقرای عدالت در پرداختی ها ما بین نیروی انسانی و تخصیص دادن پنچ هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای پرسنل زحمت کش شهرداری سخن گفتند .
اما متاسفانه تا کنون نه تنها هیچ اثری از سخنان شهردار در پرداختی ها برای کارگران و رانندگان شرکت واحد دیده نشده ، بلکه همان مستمری قطره چکانی متعلق به پرسنل زحمت کش شرکت واحد هم قطع گردیده است .
گویا به نظر میرسد این صحبت ها و مصاحبه ها صرفا در پوشش تبلیغات و وعده وعید همیشگی مسئولین بوده است و بیشتر برای پوشش عملکرد بسیار ضعیف شخص شهردار میباشد ، تا بدین صورت خود را یک مسئول خدمتگزار به خانواده شهرداری معرفی نماید و از طرف دیگر هم توجیه مدیر عامل وقت در ناکارآمدی هایش در پیگیری های این مطالبات ، راه را برای چپاول و بهره بردن از بودجه در نظر گرفته شده بنام پرسنل و به کام مدیران هموار کرده است.

بخشی از مطالبات معوقه مطالباتی همچون طرح طبقه بندی و توزیع روزانه شیروکیک وسفرهای زیارتی وسیاحتی که هر دو سال یکبار مورد استفاده کارکنان شرکت واحد قرار میگرفت

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مسئولین شهرداری و شرکت واحد توصیه می‌کند که مطالبات معوقه رانندگان و کارگران شرکت واحد را هرچه زودتر پرداخت نمایند در غیر اینصورت رانندگان حق اعتراض را برای خود محفوظ میدانند و عواقب این اعتراضات گربیان گیر خود مسئولین خواهد شد.

t.me/vahedsyndica‏
https://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *