حمایت های اتحادیه های کارگری جهان از رضا شهابی کارگرزندانی عضو سندیکای شرکت واحد

2 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.