دو کنفدراسیون حمل ونقل بین الملی با بیش از ۱۸۰ میلیون عضودرجهان در نامه ای به روحانی خواستار لغو احکام زندان ودادگاه دو عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحدشدند

itucitf

کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل
۱۹ فوریه ۲۰۱۶ََ
موج جدید علیه اتحادیه های کارگری
خطاب به رئیس جمهور
کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) یک کنفدراسیون بین المللی از اتحادیه های کارگران حمل ونقل است. آی تی اف نماینده ۷۰۰ اتحادیه که بیش از ۵/۴ میلیون نفر در ۱۵۰ کشور عضو دارد می باشد و یکی از چندین کنفدراسیون اتحادیه های جهانی متحد با کنفدراسیون اتحادیه بین المللی کارگران (آی تی یو سی ) می باشد.
ما بار دیگر برای شما می نویسیم و در رابطه با این موضوع که به اتحادیه های کارگری توجه کنید و به دولت شما برای بی توجهی به حقوق اساسی مندرج در پیمان نامه های کارگری آی ال او اعتراض می کنیم و خواهان پی گیری می باشیم.
در ۳۰ آپریل ۲۰۱۵ آی تی اف و آی تی یو سی مشترکا به دستگیری داود رضوی و ایراهیم مددی دونفر از اعضای سندیکای واحد وابسته به آی تی اف را که دلیلی موجه نداشته اند اشاره کردیم. ما همچنین یکبار دیگر خاطر نشان می کنیم که محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از اعضایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که در این دوره بازداشت شدند.
در همان زمان ما محتاطانه آزادی دستگیر شدگان را خیر مقدم گفتیم ، اخیرا روشن شد که در روز ۱۷ فوریه دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ تهران ، داود رضوی را به ۵ سال زندان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و مختل کردن آرامش و نظم عمومی ” برای شرکت در تجمع غیرقانونی محکوم کرده است. اشاره کرده ایم که ابراهیم مددی نیز هفته بعد به همین اتهامات محاکمه خواهد شد.
ما از این فرصت استفاده می کنیم و صریحا تکرار کنیم که ما قاطعانه این سرکوبها را محکوم می کنیم، این سرکوبها بطور جدی بخطر می اندارد و مخدوش می کند حقوق مشروع فردی و سندیکایی این فعالین اتحادیه های کارگری. ما درخواست می کنیم به عنوان یک موضوع عاجل و ضروری به داود رضوی و ابراهیم مددی آزادیهای مدنی کامل اعطا شود تا آنها بتواند به فعالیت اتحادیه ای و کارگری اشان بپردازند، استانداردهای کارگری و بین المللی متضمن این اصل می باشند.
ارادتمند شما
استیون کاتون – دبیر کل آی تی اف
۱۸ فوریه ۲۰۱۶
موج جدید سرکوب علیه اتحادیه های کارگری
خطاب به رئیس جمهور
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(آی تی یو سی) به نمایندگی از ۱۸۰ میلیون کارگر از ۳۳۳ اتحادیه در ۱۶۲ کشور ومنطقه ، می نویسیم تا اعتراض خود را نسبت به موج اخیر آزار و سرکوب علیه رهبران اتحادیه های کارگری و فعالین را اعلام کنیم .
داود رضوی یکی از اعضا هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد تهران وحومه (سندیکای واحد ، وابسته به کنفدراسیون حمل ونقل بین المللی کارگران (آی تی اف) می باشد) در دادگاه انقلاب تهران شعبه ۲۶ محکوم به ۵ سال زندان شده است. رضوی در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۶ محاکمه شده بود. اتهامات او” تجمع وتبانی به معنی فعالیت علیه امنیت ملی و مختل کردن آرامش ونظم عمومی بوسیله شرکت در تجمع غیر قانونی” است. نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای واحد، ابراهیم مددی ، ۲۲ ژانویه محاکمه و با اتهام مشابه” اجتماع غیرقانونی ومختل کردن نظم عمومی و اقدام علیه منافع امنیت ملی”محکوم شد. سندیکای شرکت واحد در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد.این دو نفر از اعضا همچنین بطور مداوم تحت آزار و شکنجه توسط دولت برای حق شان تشکیل اتحادیه کارگری رانندگان شرکت واحد بوده اند، حقوق بنیادینی که همه دولتها به آن احترام می گذارند وباید از آن حمایت کنند.
آی تی یو سی همچنین دستگیری ۲۸ تن از کارگران معدن مس خاتون آباد در۸ فوریه را محکوم کرده ،جامعه بین المللی فریاد و فشارخود را تا رهایی آنها پی گیری می کند، گرچه ما مطلع هستیم که این کارگران اخیرا آزاد شده اند،اعضای اتحادیه برای هیچ وفقط برای شرکت در تظاهرات صلح آمیز برای اعتراض به وضعیت قرارداد کاری ۱۷۰ تن از کارگرانی که شغل دائمی داشتند دستگیر شدند.
آی تی یو سی بشدت مخالف محکومیت ابراهیم مددی به زندان ، همچنین ارعاب ،اذیت وشکنجه علیه اتحادیه های کارگری و فعالین سازمانهای مستقل کارگری می باشد.ما از دولت ایران مصرا می خواهیم که داود رضوی ،ابراهیم مددی همه کارگران زندانی و فعالین کارگری را بدون معطلی آزاد کرده و از حقوق بنیادین کارگران برای سازماندهی اتحادیه های صنفی شان در جهت توسعه موقعیت شغلی شان در ایران حمایت کند.
دو اصل آزادی تشکلات و حق تشکل بخشی از حقوق بشر است که در میثاق (پیمان) حق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد. ایران این میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESC را در سال ۱۹۷۵ را امضا کرده است وبر این اساس یک تعهد قانونی بین المللی دارد، عهدنامه شماره ۸ این مقاوله نامه تضمین می کند:
الف- حق هر انسانی است که اتحادیه صنفی خود را تشکیل دهد وبه اتحادیه ای که انتخاب کرده بپیوندد.موضوع فقط علاقمندی به قوانین سازمان ، برای پیشرفت و حمایت از اقتصادشان و علاقمندیهای اجتماعی است
ب- حق تشکیل سندیکا اصلی است باید آزادانه باشد که بهیچ وجه نمیتوان آنرا محدود کرد و باید از آن محافظت شود در رابطه با دیگر حقوق و آزادیها
بعلاوه ایران بعنوان عضوی از سازمان جهانی کار موظف است که احترام بگذارد به اصول پایه ای حق تشکل . کمیته آزادیهای تشکلات سازمان جهانی کار تاکید می کند بر حق تشکل و آزادی جلسات کارگران را ، اندازه گیری سرکوب فعالیتهای سندیکای تناسب دارد به تعداد بازخواستها و سوال جواب کردن فعالین کارگری در مقاطع کوتاه که جلوگیری می کنند برای پیدا کردن فعالیتهای سندیکای
شارون بارو – دبیر کل آی تی یو سی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *