رانندگان‌خط ۷بی آرتی دیروز ۲۲خرداد دراعتراض به پارک موتور سیکلت ها واخلال درتردد، اتوبوس ها یشان را ساعتی متوقف کردند.

ورود موتور سوارها و پارک موتورسیکلت ها در مسیر خط هفت بی آرتی، مشکلات جدی در تردد اتوبوس های این خطوط برای رانندگان بوجود آورده است. بطوری که دیروز ۲۲ خرداد حد فاصل چهاراه جمهوری وچهاراه ولیعصر بعلت پارک موتور سیکلت ها در کنار خط ویژه، دو اتوبوس دوکابین با مشکلات وخساراتی روبرو شدند که باتوجه به حضور همیشگی پلیس در آن منطقه هیچ اقدامی برای جلوگیری از پارک این موتورسیکلت ها صورت نگرفت و این مسئله باعث خشم رانندگان گردید .
رانندگان برای ساعتی اتوبوس ها را متوقف کردند که این حرکت باعث بوجود آمدن صفی از اتوبوس ها از چهاراه جمهموری تا چهاراه ولیعصر بوجود آمد ، تا اینکه پلیس موتورها را جمع کرد وراه اتوبوس ها هم باز گردید.

مشکلات ورود موتور سوارها و پارک این موتور سیکلت ها درمسیر خطوط بی آرتی از مشکلات جدی رانندگان و مسافران این خطوط میباشد ، بطوری که بیشترین تصادفات خطوط بی آرتی به دلیل ورود موتور سوارها به خط ویژه میباشد.

ازآنجایی که طول اتوبوس های بی آرتی تا نزدیک به هفده متر میرست سبقت گرفتن موتور سوارها بیشترین عامل تصادف میباشد که گاهی رانندگان اتوبوس برای عدم برخورد با موتور سوارها مجبور میشود از ترمز های ناگهانی استفاده کند که این مسئله باعث آسیب دیدن مسافرین و مشکلات جدی برای رانندگان میشود.

متاسفانه مسئولین راهنمایی و رانندگی تا کنون نتوانسته راهکاری مناسب برای جلوگیری از ورود موتور سوارها به خطوط بی آرتی ارائه دهند و این مشکل همچنان برای رانندگان خطوط بی آرتی باقی است .

t.me/vahedsyndica
@pvsyndica
@vahedsyndica ارتباط با سندیکا
https://instagram.com/stories/vahedsyndica
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *