چهار تشکل بین المللی سوئد درخواست آزادی همه فعالین اتحادیه ای در ایران را کرده اند!

 

1.2.3

سه تشکل بین المللی سوئد درخواست آزادی همه فعالین اتحادیه ای در ایران را کرده اند!

طی ماههای اخیر معلمان، پرستاران، کارگران معادن، رانندگان و … ایران علیه حقوق معوقه، تبعیض در تعیین دستمزها و علیه شرایط وخیم کار و عدم امنیت قراردادهای استخدامی اعتراض کرده اند. کانون صنفی معلمان ایران منتقد جدی روند خصوصی سازی جاری در سیستم آموزشی کشور بوده و خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری نمایندگان این کانون که بخاطر فعالیت های سندیکایی محاکمه، دستگیر و زندانی شده اند، شده است.

رژیم ایران به این اعتراضات سندیکایی با تشدید خشونت و دستگیری های بیشتر پاسخ داده است. کسانی که در این اعتراضات فعال بوده اند به “برپایی تجمعات و اعتراضات غیرقانونی”، “تبانی و تهدید علیه امنیت کشور” و “برهم زدن نظم عمومی” متهم شده و در دادگاههای فله ای به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند.

متعاقبا ما به چند نمونه اتخاذ سیاست سرکوبگر از طرف رژیم ایران و سخت تر شدن فضای فعالیت برای فعالین سندیکایی در ایران اشاره میکنیم:

۱ رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در سال ۲۰۰۹ دستگیر و به ۵ سال زندان محکوم شد. در آستانه آزادی در سال ۲۰۱۵ رسول مجددا به ۳ سال زندان دیگر محکوم شد.

۲ محمود صالحی، فعال سندیکایی سرشناس که قبلا نیز زندانی بوده، مجددا در سال ۲۰۱۵ به ۹ سال زندان محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بسر میبرد.

۳ بهنام ابراهیم زاده، فعال سندیکایی، سال ۲۰۰۹ به ۵ سال زندان محکوم شد و در سال ۲۰۱۵ در آستانه آزادی مجددا به هفت سال زندان دیگر محکوم شد.

۴ داود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، در سال ۲۰۱۶ به ۵ سال زندان محکوم شده است. ایشان نسبت به این حکم به نهادهای بالاتر شکایت نموده است.

۸-۵ اسماعیل عبدی دبیرکانون صنفی معلمان ایران به ۶ سال زندان، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی این کانون به ۱۴ سال زندان محکوم شده و هر دو آنها اکنون دست به اعتصاب غذا زده اند. محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی از اعضای این کانون در سال ۲۰۱۵ به ترتیب به ۶ و ۵ سال زندان محکوم شده اند. 

۹ جعفر عظیم زاده (دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران) در سال ۲۰۱۴ دستگیر و به ۶ سال زندان محکوم شده است.

۱۰ رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، به ۶ سال زندان محکوم شده بود. رضا پس از ۵ سال سپری کردن دوران زندان بخاطر معالجه بیماری های ناشی از شکنجه از زندان موقتا آزاد شد. ایشان در سال ۲۰۱۶ مجددا به یک سال زندان دیگر محکوم شد.

۱۱ ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، که قبلا چند سال در زندان بود مجددا در سال ۲۰۱۶ بخاطر فعالیتهای سندیکایی توسط دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان محکوم گردید.

ال.او و اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد در طول سالهای اخیر وضعیت سندیکاهای آزاد و مستقل کارگری در ایران را بطور فعال پیگیری کرده اند. این پیگیری موجب جلب توجه افکار بین المللی و ارتقاء دانش و اطلاعات از وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. علیرغم تشدید جو سرکوب در سالهای اخیر فعالیت های سندیکایی در ایران افزایش یافته است. افزایش فعالیت سندیکایی، بویژه در شرایطی که عقد قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری های خارجی در جریان است، به یک تهدید علیه رژیم سلطه گر ایران تبدیل شده است. تشدید فضای سرکوب علیه فعالین سندیکایی در سال گذشته تصادفی نیست. این شرایط سخت فعالین سندیکایی و خانواده های آنها را در مضیقه قرار داده است.

ال.او، سازمان مرکزی کارمندان سوئد و اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد خواستار:

– آزادی فوری کلیه فعالین سندیکایی

– اجرای مقاوله نامه های بین المللی از جانب رژیم ایران، رعایت حقوق کارگران ایران از جمله احترام به حق تجمع، آزادی بیان و تشکل

– برسمیت شناسی تشکلهای سندیکاهای آزاد و مستقل در ایران و تامین فضای آزادی فعالیت بری از خشونت، تهدید، زندان و اخراج از کار

سازمان سراسری کارگران سوئد- ال.او

سازمان مرکزی کارمندان سوئد، ت.س.او

اتحادیه سراسری معلمان سوئد

اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد

استکهلم، ۲۹ آوریل ۲۰۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *