عدم تمدید دفترچه های بیمه های درمانی وپرداخت نشدن حق بیمه سخت وزیان آور کارگران نیشکر هفت تپه از سوی کارفرما

نیشکر

پرداخت نکردن حق بیمه های سخت وزیان آور و حق بیمه کارگران نیشکر هفت تپه از سوی کارفرما ، و عدم تمدید دفترچه های بیمه های درمانی برای این کارگران و خانواده هایشان مشکلات جدی ببار آورده است
حدود سی تن از این کارگران مجبور شده اند برای بازنشستگی شان بامراجعه به دفترخانه بادادن تعهدثبتی مبنی براینکه به مدت ۱۶ ماه سنوات پایان خدمت خودرا ادعا نکنند بازنشسته میشوند وشرکت دراینصورت ۴ درصدسهم کارفرما رابه حساب سازمان تامین اجتماعی واریز میکنند.درحال حاضر حدود ۶۰۰ تن از کارگران این شرکت با احتساب حدود۲۰۰ نفراز نی بران شرکت که مشاغل زیان اور انها تاییدشده است منتظرپرداخت ۴ درصدسهم کارفرما هستند
ه گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه از مشکل تمدید نشدن دفترچه‌ بیمه‌های خود و اعضای خانواده‌هایشان خبر می‌دهند، رئیس اداره تامین اجتماعی هفت‌تپه می‌گوید کارفرمای هفت تپه هنوز لیست بیمه‌ماه‌های شهریور و مهر کارگران را ارسال نکرده است

به گفته «فردین خسروی»، طبق ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی در صورت عدم ارسال فهرست بیمه امکان تایید دفترچه‌های بیمه کارگران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه میزان بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمای این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۰ میلیارد تومان بر آورد می‌شود،در مورد پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه گفت: اسامی شمار زیادی از کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه برای بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور به تامین اجتماعی هفت تپه ارسال شده وتامین اجتماعی مقدمات بازنشستگی آنان را فراهم کرده است.

به گفته وی در صورتی که کارفرمای مجتمع هفت تپه هزینه(۴ درصد ) بازنشستگی این کارگران را به تامین اجتماعی بپردازد احکام بازنشستگی این کارگران صادر خواهد شد.

گفتنی است در این شرکت نی شکر هفت تپه حدود ۵ هزار و۶۰۰ کارگر مشغول به کار هستند که به نقل از کارگران رسمی گفته می شود که جدا از مطالبات بیمه‌ای در حال حاضر چهار ماه نیز مطالبات مزدی از کارفرماطلبکارند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *