فرا خوان پنج سندیکای فرانسوی برای آزادی کارگر زندانی رضا شهابی

کلکتیو سندیکاهای فرانسه

 

فراخوان برای آزادی رضا شهابی، سندیکالیست ایرانی

 

رضا شهابی یکی از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر زندانی شده است. او در سال ۲۰۱۰ به دلیل دفاع از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلات کارگری مستقل، به شش سال زندان محکوم شد.

 

او که در سال گذشته به دلایل پزشکی آزاد شده بود، در روز ۹ اوت مجبور شد که برای گذراندن سه ماه باقی مانده از محکومیتش، و به رغم گزارش پزشکی مبنی بر عدم نگهداشتن اش در زندان، خود را به زندان رجائی شهر معرفی کند.

 

مقامات ایرانی به این هم کفایت نکردند و به بهانهء «عدم تطابق» آزادی او در سال ۲۰۱۶، یک سال دیگر بر مدت زندان او افزودند.

 

رضا شهابی از روز ۹ اوت و پس از ورود به زندان، اعتصاب غذا کرده است.

این محکومیت نقض آشکار کنوانسیون های اساسی سازمان جهانی کار است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران خود عضو این سازمان وابسته به ساازمان ملل متحد است.

 

سازمان های سندیکائی فرانسه امضا کننده این فراخوان، خواهان آزادی فوری رضا شهابی هستند.

این سندیکاها، رهبران دولت ایران را مسئول وخامت قابل پیش بینی وضع سلامتی او می دانند. وضع سلامتی رضا شهابی، به خاطر شرایط نامناسب دوره های پیشین زندان اش و به خاطر رفتارهای غیرانسانی  که متحمل شده، هم اکنون بسیار بد است.

 

سندیکاهای فرانسه همچنین آزادی دیگر فعالان زندانی  که به خاطر فعالیت های سندیکائی در زندان به سر می برند، از جمله اسماعیل عبدی معلم، را خواستارند. آزادی آن ها و نیز لغو محکومیت زندان دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله ابراهیم مددی و داود رضوی امری ضروری است.

 

پاریس ۱۶ اوت ۲۰۱۷

 

سندیکاهای :

سِ. اِف .دِ.تِ؛

سِ. ژِ.ت؛

اونسا؛

اتحادیه سندیکائی سولیدر؛

افِ. اِس. او (فرهنگیان)

Appel à la libération du syndicaliste iranien Reza Shahabi !

Reza Shahabi, l’un des responsables du Syndicat iranien des autobus VAHED
(Téhéran et sa région), a été de nouveau emprisonné. Il avait été condamné en 2010
à six années de prison en raison de sa défense du droit de grève et pour la création
d’organisations ouvrières indépendantes.
Libéré l’année dernière pour raisons médicales, il a été contraint le 9 août dernier de
se présenter à la prison de Rajaii Shahr afin de purger les trois mois du reste de sa
peine, et cela malgré le rapport du médecin déconseillant son maintien en prison.
Les autorités iraniennes ne s’en sont pas tenues là. Prétextant une non-conformité
de sa libération de 2016, les autorités pénitentiaires ont aggravé sa peine d’un an
supplémentaire de détention.
Reza Shahabi a entamé une grève de la faim depuis le 9 août date de son
admission en prison.
Cette condamnation est en violation avec les conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail (OIT). Et pourtant la République Islamique
d’Iran est membre de cette organisation des Nations unies !
Les organisations syndicales françaises signataires demandent la libération
immédiate de Reza Shahabi.
Elles tiendront responsables les dirigeants de l’Etat iranien de la détérioration
prévisible de son état de santé. Celle-ci est déjà très dégradée, suite aux conditions
de ses précédents séjours en prison et des traitements inhumains qu’il a subis.
Les syndicats français exigent également la libération des autres militants
emprisonnés en raison de leurs activités syndicales, dont des enseignants comme
Esmail Abdi. Leur libération est impérative comme le sont les annulations de peines
d’autres militants syndicaux du syndicat VAHED tels que Ebrahim Madadi et Davoud
Razavi.
Paris, le 17 Août 2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *