قرار بازداشت حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد یک ماه دیگر از سوی بازپرسی دادسرای زندان اوین تمدید گردید.

طی مراجعه امروز ۲۸ اردیبهشت ماه خانم نسرین رحیمی همسر حسن سعیدی از اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد به دادسرای زندان اوین ، به ایشان اعلام کرده اند که قرار بازداشت این فعال سندیکایی یک ماه دیگر تمدید گردیده است .
درحالی قرار بازداشت آقای سعیدی مجددا از سوی بازپرسی تمدید گردیده که مراحل پایان بازجویی هایش دومین هفته خود را میگذراند.
این کارگر زندانی همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس است.

درهمین زمینیه حسن سعیدی در حالی که همسرش درمسیر بازگشت به خانه بود تماس تلفنی میگیرد و فکر میکند که همسرش برای سپردن وثیقه به دادسرا مراجعه کرده است ، چرا که در هفته قبل وقتی سعیدی را به دادسرا آورده بودند بازجو پرونده اش را به بازپرسی آورده بود ودر حضور بازپرس و سعیدی اعلام کرده بود که تحقیقات بپایان رسیده و قراربوده برای چهارشنبه گذشته وثیقه این فعال سندیکایی را قبول کنند که متاسفانه امروز به خانواده ایشان اعلام کرده اند که قرار بازداشت ایشان یک ماه دیگر تمدید گردیده است.
البته این برخوردها از سوی شعبات امنیتی امری رایج برای اذیت و آزار خانواده های زندانیان است و متاسفانه از هیچ رسیدگی و دادرسی قانونی هم تبعییت نمیکنند و معمولا فراقانونی عمل میکنند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اینگونه پرونده سازی برای فعالین سندیکایی و معلمان را بشدت محکوم میکند وخواستار آزادی بی قید وشرط رضا شهابی وحسن سعیدی و دیگر معلمان فعال در بند میباشد.

t.me/vahedsyndica
@pvsyndica
@vahedsyndica ارتباط با سندیکا
https://instagram.com/stories/vahedsyndica
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *