مراجعه تعدادی از رانندگان سندیکایی شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری

امرروز ششم آبان ماه نود و سه گروهی از رانندگان و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به دبیر خانه شهرداری مراجعه کردند تابیش از هزار امضای جمع آوری شده را که از رانندگان و کارگران فاقد مسکن جمع آوری کرده بودند در دبیر خانه شهرداری جهت رسیدگی به ثبت برسانند ،هر چند که در ابتدا کارمندان دبیر خانه از ثبت دادخواهی کارگران طبق دستور بالا سری ها طفره می رفتند و حتی از پلیس مستقر در شهرداری برای منصرف کردن مراجعه کنندگان کمک گرفتند اما اصرار و پافشاری اعضای سندیکای مراجعه کننده باعث شد تا شکایات بیش از هزار تن از رانندگان و کارگران فاقد مسکن را تحویل بگیرند و در دبیر خانه به ثبت برسانند. لازم به توضیح است که بعد از اعتراضات سال ۸۴ سندیکای کارگران شرکت واحد ،اعتباراتی از سوی دولت و شهرداری برای سامان دادن به وضعییت مسکن کارگران شرکت واحد اختصاص داده شد که متاسفانه  بی عدالتی های زیادی از سوی مسئولین و مدیریت شرکت واحد در تقسیم این اعتبارت برای کارگران صورت گرفت که منجر به نارضایتی های بیشماری در بین کارگران گردید به طوری که هنوز بیش از سه هزار تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد فاقد مسکن می باشند.

 

14102013530

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *