هفت تشکل مستقل درایران احکام زندان ،تهدید و فشارعلیه فعالان سندیکایی و فعالان کارگری را محکوم کردند.

تشکل

بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری
فعالان کارگری هر روز تحت فشارهای بیشتری قرار می گیرند
• ما احکام زندان را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید وشرط فعالان کارگری و لغو احکام محکومیت آنان در هر رده از مراحل قضایی هستیم …
اعلام حکم زندان به مدت ۵ سال داوود رضوی از اعضای موسس و هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، آخرین حلقه از سلسله فشارهایی است که از طرف دستگاه های حاکم بر جنبش کارگری وارد می شود. پس از دستگیری گسترده کارگران مس خاتون آباد در ماه گذشته و دستگیری های متعدد دیگر از جمله اجرای حکم زندان جعفر عظیم زاده، فعال قدیمی کارگری و صدور حکم ۷ سال زندان برای محمود صالحی، از اعضای قدیمی سندیکای خبازان سقز، صدور حکم یک سال حبس برای عثمان اسمائیلی ، ضرب و شتم محمد جراحی در زندان تبریز و ده ها مورد فشار دیگر و دستگیری کارگران فعال، اکنون این حکم جدید نشان از آن دارد که قدرت مداران همراه با سازش های هر روزه با نظام سرمایه داری جهانی و آزاد گذاردن دست چپاولگران و غارتگران اموال مردم، تمام تلاش خود را بر سرکوب کارگران و زحمتکشان قرار داده اند.
زمزمه های افزایش اندک حداقل دستمزد کارگران و در مقابل افزایش هزینه های هر روزه زندگی، نوید سالی سخت و طاقت فرسا را برای کارگران و زحمتکشان به همراه دارد. سرمایه داران و دولت حامی آنان که از اعتراض گسترده کارگران و زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران در هراسند اکنون عزم خود را جزم کرده اند تا فعالان کارگری را از دفاع از حقوق کارگران باز دارند.
احضار هر روزه فعالان کارگری به نهادهای امنیتی، از جمله رضا شهابی و واله زمانی و تهدید آنان برای ایجاد ارعاب و وحشت در درون فعالان کارگری است. غافل از آن که این شیوه ها دیگر کهنه و پوسیده شده است و کارگران و زحتکشان آن چنان تحت فشارند که حتا از این شیوه ها هم دیگر وحشتی ندارند. بهتر است مقامات که تنها فکر و ذکرشان ترساندن فعالان کارگری است در اندیشه حل مشکلات معیشتی زندگی کارگران و زحمتکشان باشند.
ما این احکام را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید وشرط فعالان کارگری در زندان و لغو احکام محکومیت آنان در هر رده از مراحل قضایی هستیم و تا رسیدن به خواسته های برحق کارگران و زحمتکشان دست از تلاش برنخواهیم داشت. ما از کلیه کارگران و زحمتکشان می خواهیم که برای مقابله با این تهدیدها و فشار ها صفوف خود را متشکل تر کرده و زمینه های ایجاد تشکل های سراسری، فدراسیون ها و کنفدراسیون های مستقل کارگری را فراهم کنند.

دوم اسفند ۱٣۹۴

تشکلها به ترتیب حروف الفبا:
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای نقاشان استان البرز
کانون مدافعان حقوق کارگر
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *