چراغ قرمز خراب، جریمه بی حساب و کتاب

 گزارشی از یک اجحاف

برابر شکایت‌های رانندگان زحمت‌کش سامانه نه شرکت واحد، چراغ قرمز خیابان رجایی تقاطع خیابان مدائن از نظر زمان‌بندی و ثانیه شماری مدت‌ها دارای اشکال بوده همچنین بعلت ترافیک شدید، وسایل نقلیه که در زمان چراغ سبز وارد تقاطع شده‌اند قادر نیستند به موقع از تقاطع خارج شوند. و این اشکال علاوه بر رانندگان عادی برای حدود هفتاد نفر از رانندگان زحمت‌کش سامانه نه شرکت واحد دردسر بیشتری را بوجود آورده بشکلی که دوربین خودکار چراغ راهنمایی معیوب مذکور با ثبت شماره اتوبوس‌های این رانندگان زحمت‌کش که به دلیل ترافیک شدید قادر نیستند به موقع از تقاطع عبور کنند تخلف و جریمه راهنمایی و رانندگی ثبت کرده‌اند و علی‌رغم اینکه از تعداد زیاد قبوض جریمه‌ و تقریبا فراگیر بودن آن برای همه رانندگان، خرابی چراغ راهنمایی و عدم استاندارد ترافیک تقاطع مذکور محرز می‌باشد. مدیریت مربوط در شرکت واحد شتاب زده و بدون مطالعه و بررسی‌های لازم در سیستم دستمزد و حقوق، مبالغی از یکصد تا چهار صد هزار تومان از دستمزد این رانندگان زحمت‌کش را به عنوان جریمه راهنمایی و رانندگی عبور از چراغ قرمز کسر نموده‌اند.

رانندگان متضرر که با توجه به دستمزد اندک و گرانی و تورم در تامین مخارج خانوادگی دچار کمبود و کسری هستند برای پیگیری موضوع به مسئولان مراجعه و خواستار باز پرداخت مبالغ کسری شده‌اند که باز هم طبق معمول رایج پاسخ شنیده‌اند که رسیدگی می‌کنیم. رانندگان مصمم‌اند در صورت عدم رسیدگی به موضوع به مسئولان بالاتر و اداره کار شکایت نمایند.

اگر کمی دقت می‌شد این اجحاف به رانندگان صورت نمی‌گرفت. این اقدام نسنجیده مدیران ناکارآمد یاد آور ضرب‌المثل معروف زیر است:

 گنه کرد در بلخ آهنگری                      به شوشتر زدند گردن مسگری

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه