🔴خبر فوری: دادستان و مقامات قضایی و امنیتی با آزادی موقت حسن سعیدی، کارگر زندانی و عضو سندیکای کاگران شرکت واحد، مخالفت کرده اند.

امروز، دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱، خانم نسرین رحیمی، همسر #حسن_سعیدی، برای پیگیری وضعیت آقای سعیدی ⁩ مجددا به شعبه دوم دادسرای اوین مراجعه کردند اما موفق به دیدار با بازپرس نشدند و فقط شفاهی به ایشان اعلام‌ گردید که حسن سعیدی تعیین وثیقه نمیشود و‌امروز پرونده او را به دادگاه میفرستند و‌ تا رور دادگاه و‌ اعلام حکم در زندان محبوس خواهد بود.

پس از حدود چهار ماه بازداشت موقت،هفته ها بازجویی، و اتمام‌بازجویها و‌تکمیل پرونده، با صدور کیفرخواست علیه حسن سعیدی، مقامات قضایی و ‌امنیتی بدون‌کوچکترین توضیح و وجاهت قانونی ای با آزادی حسن سعیدی به قید وثیقه مخالفت کرده‌اند و‌ قصد دارند که او‌ را به طور کاملا ناعادلانه در زندان و ‌بدور از خانواده و‌جامعه در حبس نگه دارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه قویا به این تصمیم معترض است. حسن سعیدی یک فعال کارگری و سندیکایی است و‌هیچ جرمی مرتکب نشده است که اینکونه حتی حق آزادی موقت نیز نداشته باشد. ایشان باید فوری و‌بدون قید و شرط آزاد شود. این اقدام ظالمانه بیش از پیش ماهیت ضدکارگری مقامات مسئول را نشان‌میدهد که با نقض آشکار کلیه قوانین کشوری و بین المللی با کارگران اینچنین برخور میکنند، در حالیکه غارتگران و چپاولگران اموال عمومی آزادانه و در کمال امنیت از همه گونه امکاناتی برخوردارند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

#سندیکای_کارگران_شرکت_واحد_اتوبوسرانی_تهران_و_حومه

لطفا عکس ها و مطالب خود را در حال حاضر فقط به آدرس ایمیل سندیکا به نشانی vsyndica@gmail.com ارسال کنید

t.me/vahedsyndica‏
https://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *