🔴طوفان توئیتری:
سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
⏰ ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر به وقت ایران
با هشتگهای زیر به زبانهای فارسی و انگلیسی (لطفا از همه هشتگها همزمان استفاده کنید):

معلم زندانی کارگرزندانی آزادبایدگردد

#Freedom_for_Trade_Unionists_in_Iran #Solidarity #1u

این طوفان توئیتری از طریق همکاری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه و حمایت فدراسیونهای جهانی اتحادیه ای، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) و آموزش بین الملل (EI)، سازمان داده شده است

رضا_شهابی

حسن_سعیدی

رسول_بداقی

اسکندر_لطفی

شعبان_محمدی

مسعود_نیکخواه

جعفر_ابراهیمی

محمد_حبیبی

ریحانهانصارینژاد

آنیشا_اسداللهی

کیوان_مهتدی

واله_زمانی

چاره زحمت کشان وحدت و تشکیلات

سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانو_حومه

توئیتر رسمی #سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانو_حومه را دنبال بگیرید:
https://twitter.com/VahedSyndicate
t.me/vahedsyndica‏
https://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *