ادامه بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی دوتن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی از حامیان طبقه کارگر درپی سناریو سازی ها و اتهامات واهی جهت سرکوب اعتراضات معلمان و کارگران .

t.me/vahedsyndica
@pvsyndica
@vahedsyndica
www.vahedsyndica.com
https://instagram.com/stories/vahedsyndica

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *