برچسب: کارگران صعنت کشت مهاباد

%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d8%b9%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af

بی توجهی به اعتراضات ۳۷روزه کارگران صعنت کشت مهاباد در هوای سرد از طرف کارفرما!

روز گذشته در سی و هفتمین روز از تجمع صنفی، کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد مجبور شدند چادرها را جمع کنند. این کارگران همچنان به تجمع خود ادامه می‌دهند کارگران مجتمع کشت و...