برچسب: کارگران معدن طزره تجمع

%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%b2%d9%873

بیش از ۵۰۰کارگر معدن طزره برای عدم پرداخت ۴ماه دستمزد امروز صبح یازدهم دی ماه دست به تجمع اعتراضی زدند

کارگران معادن ذغال سنگ طزره با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: صبح امروز شنبه ( ۱۱ دی ماه) بیش از ۵۰۰ نفر از همکاران  شیف صبح آنها در محوطه این واحد معدنی برای...