برچسب: کارگران پلی اکریل اصفهان تجمع حقوق

%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%84

۶۰۰کارگر معترض کارخانه پلی اکریل صبح نوزدهم دی ماه مقابل استانداری اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند

ز قرار معلوم، این معترضان از ساعت نه مقابل استانداری اصفهان تجمع می‌کنند و از آنجا که مسئولان اصفهان حاضر به مذاکره با این کارگران نشده‌اند، پس از گذشت ساعتی، معترضان به سمت میدان...