سندیکای کارگران شرکت واحد

SAM_1205

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد امروز ۲۸فروردین در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب محاکمه شد.

ابراهیم مددی عضو هیئت مدیره و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحدامروز ۲۸فرودین به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ محاکمه شد، آقای...

images (1)

بیانیه ۵ سندیکای کارگری فرانسه در حمایت از فعالین تشکل های مستقل کارگری و معلمان در ایران

    از اعتدال در سرکوب سندیکالیست ها در ایران خبری نیست  پس از انتخابات اخیر در ایران، مشکلات قبلی هم چنان برجا باقی مانده اند. حکومت روحانی کماکان به سرکوب فعالان جنبش های...

کانون نوسیندگان

کانون نویسندگان ایران احکام صادره علیه فعالین کارگری و مدنی را ظالمانه خواندوخواستار آزادی تمام فعالان اجتماعی،سیاسی،فرهنگی وعقیدتی در بندشد.

کانون نویسندگان ایران به صدور احکام اخیر علیه فعالین کارگری و مدنی اعتراض کرده، آنها را ظالمانه خوانده و خواهان آزادی تمام فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتیِ دربند شده است .   علی...

photo_2015-11-13_21-26-25

پرونده حکم ۵سال حبس داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه تجدید نظر رفت

داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که در ۲۳ دی ماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به علت فعالیت های سندیکایی مورد محاکمه قرار گرفته بود از...

reza

رضا شهابی از اعضای هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب به یکسال زندان تعزیری محکوم و این حکم دردادگاه تجدید نظر تایید شد.

رضا شهابی از اعضای هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب به یکسال زندان تعزیری محکوم و این حکم دردادگاه تجدید نظر تایید شد.   رضا شهابی در...

ituc

دو کنفدراسیون حمل ونقل بین الملی با بیش از ۱۸۰ میلیون عضودرجهان در نامه ای به روحانی خواستار لغو احکام زندان ودادگاه دو عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحدشدند

کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل ۱۹ فوریه ۲۰۱۶ََ موج جدید علیه اتحادیه های کارگری خطاب به رئیس جمهور کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) یک کنفدراسیون بین المللی از اتحادیه...

تشکل

هفت تشکل مستقل درایران احکام زندان ،تهدید و فشارعلیه فعالان سندیکایی و فعالان کارگری را محکوم کردند.

بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری فعالان کارگری هر روز تحت فشارهای بیشتری قرار می گیرند• ما احکام زندان را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید وشرط فعالان کارگری و لغو احکام...

مددی1

محاکمه ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد امروز سوم اسفند برگزار نشد.

ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که قرار بودامروز سوم اسفندماه، توسط دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ بخاطر فعالیت های سندیکایی و کارگری مورد محاکمه قرار گیرد، بعلت...