برچسب: آزادی کارگران بازداشتی عسلویه

بجای تعهد دادن کارفرما برای پرداخت مزد معوقه ،۱۰کارگر بازداشتی معترض عسلویه با اخذتعهد آزادشدند!

عصر روزگذشته (سه شنبه ۲۲ دی ماه) افرادی که در رابطه با اعتراضات صنفی کارگران فازهای ۲۳ و عسلیوه ۲۴ بازداشت شده بودند با سپردن تعهد آزاد شدند و همزمان بخشی از معوقات مزدی...