برچسب: ابهام در مورد آزادی شهابی

افزایش ابهام در مورد آزادی رضا شهابی

افزایش ابهام در مورد آزادی رضا شهابی پس از اینکه سندیکا اعلام کرد رضا شهابی دی ماه سال جاری آزاد خواهد شد. صورت وضعیت زندان را به گونه ای تغییر داده اند که شهابی...