برچسب: اتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

تجمع مجدد کارگران نی بر مجتمع نیشکر هفت تپه در پاسخ به عدم پرداخت مزدی و خصوصی سازی این مجتمع کارگری.

در پی تشدید اعتراضات صنفی کارگران مجتمع «نیشکر هفت تپه «صبح امروز جمعی از کارگران «نی بر» در اعتراض به خصوصی سازی وعدم دریافت حقوق مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کرده‌اند به گزارش...

کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه باز هم برای اعتراض به خصوصی سازی این مجتمع کارگری دست به تجمع اعتراضی زدند

به گزارش ایلنا، بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران شیف صبح بخش صنعت «مجتمع نیشکر هفت تپه» صبح امروز برای چندمین باردر ماه جاری در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی مقابل ساختمان...