برچسب: اجرای حکم زندان وشلاق برای کارگران آق دره

اجرای حکم زندان وشلاق و جریمه نقدی بجای پرداخت مزد معوقه به کارگران معترض معدن طلای آق دره

احکام قضایی تمامی۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد. وحید یاری» که در جریان رسیدگی قضایی...