برچسب: اخراج کارگران سیمان لوشان

اخراج هفت کارگر سیمان لوشان به علت اعتراض و پیگیری مطالبات همکارانشان توسط کارفرما!

در خصوص پی گیری موضوع بازگشت بکار کارگران اخراجی گفته می‌شود، هفته پیش این ۷ کارگر اخراجی برای پی گیری موضوع اخراجشان به  دفترحراست بنیاد مستضعفان در تهران مراجعه کرده‌اند اما مسئولان این حوزه...