برچسب: اعتراضات فرانسوی ها لایحه جدید اصلاح قانون کار

اعتراضات میلیونی فرانسوی ها در اعتراض به لایحه ی جدید اصلاح قانون کارکه توسط سندیکاهای فرانسه سازماندهی شده است.

یک میلیون و٢٠٠ هزار تن از شهروندان فرانسه، بر اساس آمار ارائه شده توسط برگزار کنندگان تظاهرات، برای اعتراض به لایحه ی جدید اصلاح قانون کار، روز پنجشنبه ٣١ مارس/ ١٢ فروردین، در ٢۵٠...