برچسب: اعتراض کارگران ایران چوکا

چهارمین روز اعتراض هزار کارگر ایران چوکا هم پاسخگویی نداشت؟؟؟؟

یکی از کارگران معترض کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران «چوکا» در این باره به ایلنا گفت: امروز ۴ روز است که حدود هزار کارگر این شرکت در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به خواسته...