برچسب: اعتراض کارگران ترانسفو

توافق بر عدم اخراج کارگران معترض و متحصن پایان اعتراضات۱۷روزه کارگران ترانسفو!

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در مصوبات مقرر شده هیچ کارگری در ایران ترانسفو زنجان بدلیل حضور در تحصن اخراج نشود. به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (بیستم مرداد)، مدیرکل...