برچسب: اعتراض کارگران غار علیصدر

تجمع اعتراضی کارگران غار علیصدر در داخل این غار در هشتم بهمن ماه دراعتراض به بیکاری

کارگران غارعلیصدر می‌گویند: باوجود سالها سابقه کار، بیکار شده‌ایم. در مقابل کارفرما هم می‌گوید: این کارگران فصلی هستند و به روال هرساله، چند ماهی از سال برایشان کار نداریم. به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران...