برچسب: اعتراض کارگران واگن پارس

دومین روز تجمع اعتراضی کارگران واگن پارس مقابل ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی !

  ایلنا: صبح امروز کارگران واگن پارس اراک در واکنش به محقق نشدن وعده‌ پرداخت بخشی از مطالباتشان برای دومین بار، مقابل ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی تجمع کردند. یکی از کارگران...