برچسب: اعتراض کارگران پتروشیمی پردیس

اعتراضات ۹۰۰تن از کارگران پتروشیمی پردیس برای تغییرات شیفت کاری وارد سومین روز خود شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگرانی که در منطقه ویژه عسلویه مشغول به کارند، می‌گویند: در سه روز گذشته گروهی از همکاران آنها در پتروشیمی پردیس با خودداری از خوردن وعده غذایی روزانه توزیع شده...