برچسب: اعتصاب غذای سه فعال صنفی درزندان

بی توجهی قوه قضائیه به اعتصاب غذای سه فعال صنفی در زندان اوین را محکوم می کنیم!

بی توجهی قوه قضائیه به اعتصاب غذای سه فعال صنفی در زندان اوین را محکوم می کنیم!

اعتصاب غذای دوتن از فعالین کانون صنفی معلمان و یک فعال کارگری در زندان اوین محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان در اعتراض به حکم ۱۴ سال زندان در سیزدهمین روز اعتصاب به...