برچسب: اعتصاب کارگران زغال سنگ یورت زمستان

اعتصاب بیش از ۴۰۰کارگر معدن زغال سنگ (زمستان یورت) واردششمین روز خودشد

کارگران معترض به ایلنا گفته‌اند: کارگران معدن «زمستان یورت» که از دو واحد شمال غرب و شمال شرق، تشکیل شده‌اند حدود ۷ ماه است که حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند. برپایه این اطلاعات به...