برچسب: اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اعتصاب بیش از ۵۰۰کارگر نیشکر هفت تپه به علت عدم پرداخت مطالبات معوقه!

اعتصاب بیش از ۵۰۰کارگر نیشکر هفت تپه به علت عدم پرداخت مطالبات معوقه!

بیش از ۵۰۰ کارگر صنعتی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ،صبح امروزدر اعتراض به آنچه بی توجه ای کارفرما در پرداخت مطالبات مزدیشان می خواندند دست از کار کشیدند. منابع خبری ایلنا در...