برچسب: اعتصاب 800کارگر عسلویه

اعتصاب ۸۰۰ کارگرفازهای ۲۰و۲۱عسلویه برای عدم پرداخت حقوق به سومین روز کشیده شد.

منابع خبری ایلنا در عسلویه از ادامه اعتراضات صنفی حدود ۸۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه خبر می‌دهند. به گفته این منابع، از قرار معلوم حدود ۴۰۰ نفر از کارگرانی...