برچسب: بازداشت 10کارگر عسلویه

بازداشت ۱۰تن از کارگران معترض منطقه ویژه عسلویه توسط عوامل انتظامی به جای پرداخت مزد؟

منابع خبری جداگانه ایلنا در منطقه عسلویه در این‌باره به نقل از کارگران شاغل در منطقه ویژه عسلویه گفته‌اند که کارگران موردنظر؛ بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری دست سوم و...