برچسب: بازنشستگان صنعت فولاد

بازنشستگان صنعت فولاد برای دومین روز در مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند.

بیش از ۵۰۰ نفر از بازنشستگان صنعت فولاد از سراسر ایران در اعتراض به معوقات حقوق بازنشستگی برای دومین روز  امروز۳۰فروردین در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش ایلنا: از قرار معلوم این عده که...