برچسب: بهنام ابراهیم زاده زندان

بهنام ابراهیم زاده به علت عدم تمدید مرخصی دوباره به زندان بازگشت

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری به علت عدم تمدید مرخصی مجددا به زندان بازگشت ،این فعال کارگری دیروزدوشنبه ۸شهریور ماه با همراهی همسر و فرزندش به زندان بازگشت بهنام از وضعیت اجباری که باید...