برچسب: تجمع

از حق بر پایی اعتراضات جمعی در مذاکرات تعیین مزد استفاده کنیم

از حق بر پایی اعتراضات جمعی در مذاکرات تعیین مزد استفاده کنیم طی سالیان به بهانه های افزایش تورم، رکود، رونق اقتصادی و…فقر گسترده با دستمزد فعلی هشتصد و دوازده هزار تومان به کارگران...

تجمع اعتراضی کانون صنفی معلمان در تهران و دهها شهر کشور

    تجمع  اعتراضی معلمان در حالی در دهم اسفند ماه برگزار شد که کانون صنفی معلمان از وزارت کشور در خواست برگزاری تجمع کرده بود که به این در خواست پاسخی داده نشد...