برچسب: تجمع معلمان مجلس

تجمع ۲۰۰۰تن ازمعلمان در مقابل مجلس برای آزادی معلمان در بند!

تجمع ۲۰۰۰تن ازمعلمان در مقابل مجلس برای آزادی معلمان در بند!

خبرگزاری ایلنا گزارش داده که صبح روز چهارشنبه تعدادی از معلمان، برای پیگیری بخشی از مطالباتشان درصدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند.این خبرگزاری از قول...