برچسب: تجمع کارگران اخراجی کاشی ایرانا

تجمع ۱۳۰تن ازکارگران اخراجی کاشی ایرانا امروز ۱۶اسفند در محوطه کارخانه!

یکی از کارگران معترض در تشریح جزئیات اخراجشان به ایلنا گفت: ما ۱۳۰ کارگر اخراجی کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا هستیم که کارفرما از ابتدای اسفند از ورودمان به کارخانه جلوگیری کرده است. از...