برچسب: تکذیبیه و محکومیت سندیکا

به خیر تو امید نیست ، شرمرسان!؟

    به خیر تو امید نیست ، شرمرسان!؟   سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه به عنوان یک نهاد مستقل و آزاده کارگری ضمن پافشاری و مبارزه برای حقوق حقه­ ی کارگران...