برچسب: جان باختن کارگر پتروشیمی مارون

کارگری که جان خود را در راه حفظ پتروشیمی مارون فداکرد ،اما همچنان خانواده اش بلاتکلیف درراهروهای دادرسی قضایی؟

کارگری که جان خود را در راه حفظ پتروشیمی مارون فداکرد ،اما همچنان خانواده اش بلاتکلیف درراهروهای دادرسی قضایی؟

ایلنا: با وجود اعلان نظر کارشناس رسمی در خصوص چگونگی حادثه منجر به فوت شهرام محمدی کارگر سابق پتروشیمی مارون، هنوز تکلیف قضایی این پرونده مشخص نشده است. منابع خبری ایلنا از منطقه ویژه...