برچسب: جریمه

چراغ قرمز خراب، جریمه بی حساب و کتاب

اگر کمی دقت می‌شد این اجحاف به رانندگان صورت نمی‌گرفت. این اقدام نسنجیده مدیران ناکارآمد یاد آور ضرب‌المثل معروف زیر است:

گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری